• Odborné montáže a revize hromosvodů
• Elektroinstalace
• Výškové práce

Montáže hromosvodů

Provádíme montáže hromosvodů dle platných norem ČSN. Nabízíme komplexní servis od projektové dokumentace, přes vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, samostatné montáže, až po vydání revizní zprávy. Hromosvody montujeme na všechny typy staveb (rodinné domy, bytové domy, školy, haly, sklady, kanceláře, chaty, garáže, atd.). Montáž hromosvodu trvá 1 – 2 dny podle typu staveb.

Rekonstrukce hromosvodů

Máte zájem o kompletní rekonstrukci hromosvodu? Poradíme Vám, jak nejlevněji jej opravit. Buď úplnou rekonstrukcí, nebo oprava jen zničených a zkorodovaných částí. Zachovalé části starého hromosvodu můžeme použít na nový hromosvod.

Zemnící soustavy

Provádíme zemnící soustavy pro všechny druhy staveb, dle specifikace ČSN, aby bylo dosaženo požadovaného zemního odporu.

Revize hromosvodů

Z titulu funkce revizních techniků provádíme kontrolní činnost. Dohlížíme na respektování stanovených aplikačních podmínek a dodržování daných montážních postupů pro ochranu před bleskem. Je důležité zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou zkorodovány a hlavně pokud vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněné oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd..) Revize by měla být provedena během realizací staveb, po instalaci nového hromosvodu, po opravách případně celkové rekonstrukce hromosvodu. Intervaly pravidelných revizí jsou dány normami podle typu objektu. U rodinných domů se pravidelná revize provádí každé 4 roky. Je důležité kontrolovat stav jímací soustavy, zemničů a spojů.